Kundsamarbete

stadning-rut6Kvalitetskontroller

Arbetsledare kontrollerar utförd kvalité ett antal gånger per månad En dokumenterad kvalitetskontroll görs en gång per månad Kontrollerna dokumenteras på särskilda blanketter. Med kopia till kunden Beställaren genomför 2 kvalitetsenkäter/år Utvärdering genomförs mellan resp kund och vår driftsledning Enligt vår rutin ”Korrigering och förebyggande åtgärder” (kap 8 i kvalitetsledningssystemet; se bifogade kvalitetsmanual) skall så fort som en avvikelse/reklamation uppstår en Avvikelserapport omedelbart skrivas av lokalvårdare eller arbetsledare (eller annan befattningshavare). Avvikelsen skall åtgärdas snarast möjligt. Viktigt är att säkerställa att ett upprepande inte sker. Och att förebygga fel.

Driftmöten

Om ni så önskar kan vi ha ett driftmöte 1 gång/månad (eller annan frekvens) för genomgång av utförande och ev problem och brister. Då kan vi presentera en sammandragsrapport över kvalitetsrapporter, avvikelserapporter, revisioner och åtgärder etc.

Dokumentation

I vår städobjektpärm, som finns på varje städobjekt; finns en aktuell bemanningslista med namn och personnr på de lokalvårdare som utför städningen. När personal slutar sin anställning skall slutdatum anges. Vi sparar samtliga dagböcker, för att kunna spåra tidigare bemanning

 
Utvecklad av Melker Hedlund Webbproduktion