Om Superstäd

Superstäd är ett modernt serviceföretag med lokalvård som kärnverksamhet.
Vi erbjuder städning och närliggande tjänster till företag, organisationer, fastighetsägare och privatpersoner som ställer höga krav på service och kvalitet.

Vi har ett brett serviceprogram och en lång erfarenhet av olika typer av städuppdrag. Våra kunder kommer både från den privata och offentliga sektorn. Vi kvalitets- och miljösäkrar vår verksamhet enligt ISO 9001:200 och ISO 14001. Vi är ansvarsförsäkrade upp till 10 miljoner SEK per skada och tillfälle. Vår affärsidé är att erbjuda marknaden kundanpassade och prisvärda städtjänster med kvalitet i alla led.

hemstädningVad kännetecknar oss?

  • Hög kompetens inom All slags lokalvård
  • Engagerad personal med en serviceinriktad relation till våra kunder
  • Att alltid utföra ett arbete med hög kvalitet, i rätt tid och till överenskomna priser
  • Förebygga avvikelser och snabbt åtgärda reklamationer och fel
  • Sträva efter att ständigt förbättra effektivitet och kvalitet med nya metoder och hjälpmedel
  • En kontinuerlig kompetensutveckling av all personal
  • Ett engagerat miljöarbete med ständig begränsning av verksamhetens påverkan av den yttre miljön
  • Minimering av driftstörningar genom hög serviceberedskap
  • En hög säkerhetsnivå
 
Utvecklad av Melker Hedlund Webbproduktion