Skattereduktion direkt vid köpet!

Från och med 2009-07-01 gäller nya regler för skatteavdrag vid köp av ROT och hushållsarbete. Det nya gemensamma namnet för dessa tjänster är Husarbete. De nya reglerna innebär att du får ett direktavdrag på din faktura som motsvarar 50% av arbetskostnaden.

Detta innebär att du nu köper husarbete såsom städning, tvättning, strykning, barnpassning m.m. till halva priset!

Du får nu avdraget direkt vid köpet och behöver inte längre yrka på avdrag i nästa års deklaration. Rent 24 administrerar din skattereduktion. Du behöver inte längre fylla i några blanketter. Vi gör jobbet ihop med Skatteverket. Smidigt och enkelt för dig.

Skattereduktionen är 50% av arbetskostnaden med ett max belopp på 50.000 kronor per år och person vilket motsvarar en arbetskostnad på 100 000 kronor.

Exempel 1:

Du beställer en flyttstädning för 5 000 kronor inklusive moms.
Du får ett direktavdrag på 50% på din faktura.
Fakturabeloppet blir då 2 500 kronor.
Resterande 2 500 kronor betalar Skatteverket till oss.

Exempel 2:

Du renoverar om ditt badrum. Arbetskostnaden är 40 000 kronor och material
Kostnaden är 20 000 kronor, totalt 60 000 kronor inklusive moms.
När fakturan skrivs ut så görs ett direktavdrag på 20 000 av arbetskostnaden.

Fakturabeloppet blir då 20 000 kronor för material och 20 000 kronor för Arbete. Totalt 40 000 kronor.
Resterande 20 000 kronor betalar Skatteverket till oss.

Hushållsarbete som löneförmån

Du kan även få skattereduktion för husarbete som du får som löneförmån från din arbetsgivare. Då går det dock inte att använda fakturamodellen, eftersom den bygger på att man har ett eget avtal med den som utför arbetet. I stället redovisar arbetsgivaren din husförmån på kontrolluppgifter till Skatteverket. Uppgiften om husförmånen förtrycks sedan på skattebeskedet året efter det att du fick förmånen. Arbetsgivaren ska inte dra av någon skatt på din förmån av husarbete.

Kontakta oss om du har frågor eller vill ha hushållsarbete som löneförmån. Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets hemsida

 
Utvecklad av Melker Hedlund Webbproduktion