Städmetoder

Cleaning Bathroom SinkStädmetoder och vårt sätt att utföra städarbetet innehåller flera viktiga moment. Dessa kan sammanfattas enligt följande:

  1. Material
  2. Metoder för daglig städning, golvvård, storstädning och fönsterputs
  3. Ergonomi, arbetsteknik och arbetsmiljö
  4. Kundservice och samarbete

Vi skall översiktligt beskriva dem per moment.

1. Material

Vi använder moderna och ergonomiskt riktigt utformade städredskap och utrustning. Vi skall ha rätt utrustning och använda dem rätt. Våra leverantörer förser oss kontinuerligt med de senaste marknaden kan erbjuda.

Kemiska produkter är en av hörnstenarna när det gäller att städa. Vi begränsar användandet av kemiska medel i den dagliga städningen till ett minimum. Vi har ett begränsat sortiment av noggrant utvalda produkter med bra rengöringseffekt och låg hälsorisk, vilket minskar risken för allergi- och överkänslighetsrisker. Alla kemprodukter vi använder i den dagliga städningen är miljömärkta.

Vi använder oss av torra metoder med microfiberdukar/-mopper (t ex ACT). Dessa minskar förbrukningen av kemikalier med ca 90%. Det blir renare, städtiden effektiviseras, det är hälsosammare, bättre för miljön och mer ekonomiskt. Dessa torra metoder kombineras med fuktmoppning (endast vatten) så att även fläckar och ingrodd smuts avlägsnas.

2. Metoder

I våra arbetsinstruktioner står vilka metoder vi skall använda, när vi skall städa och hur ofta vi skall utföra de olika momenten. Vi anpassar valet av metod och rengöringsmedel till smutshetsgrad, golvmaterialet och verksamheten.

Vi utbildar kontinuerligt våra anställda i att förbättra metoder för olika typ av städning, t ex för kontor, daghem, skolor, kök, matsal, personalrum, toaletter, duschrum, trappstädning, hygienstädning mm.

Det är mycket viktigt att utföra golvvård på rätt sätt och med frekventa mellanrum. Det vanligaste skälet till att golv blir fula och utslitna är att de inte sköts på rätt sätt. Vi vet hur olika golvmaterial skall skötas, vilka rengöringsmedel man skall använda, vilka metoder som skall användas och hur ofta golvvård skall utföras. En bra golvvård underlättar den dagliga städningen och minskar kemanvändningen. Vi har arbetsbeskrivningar för alla typer av golv.

Den dagliga städningen måste kompletteras med storstädning för att städstandarden skall kunna hållas på en hög nivå. Hur ofta den skall göras beror på vad lokalerna används till och hur många människor som vistas i lokalerna. Vilka moment som skall ingå i storstädningen avgörs från fall till fall och är behovsanpassad.

3. Ergonomi, arbetsteknik och arbetsmiljö

Rätt arbetsteknik är grunden för ett effektivt arbete och skyddar mot onödig och felaktig belastning. Bra arbetsteknik ger kroppen bättre chanser att klara av påfrestningar. Det är mycket viktigt för oss att vi för de anställda lokalvårdarna anpassar lyftteknik, bärteknik och arbetsteknik till respektives förutsättningar.

Ett bra arbetsklimat, dvs bra förhållande till arbetsledare och arbetskamrater, ger en bra psykisk och social arbetsmiljö. Nöjda medarbetare gör ett bättre arbete och med högre kvalité.

4. Kundservice och samarbete

Ett av våra kvalitetsmål är att ha nöjda kunder och att ständigt öka kundtillfredsställelsen ( vi mäter detta genom utskick av kundenkäter 2 ggr/år). För att vi skall göra en så bra lokalvård som möjligt, måste vi följa upp hur våra kunder ser på kvaliteten och våra utförda tjänster (service, personligt bemötande, upplägg av städarbetet, information mm). Därför är det viktigt för oss att etablera ett bra samarbete med våra kunder. För att kunna ge en bra service har vi tagit fram checklistor och utbildningsmaterial avseende vad som är bra service och hur vi skall gå tillväga.

 
Utvecklad av Melker Hedlund Webbproduktion